275398E5-B902-4499-872E-C15D9237AAD4.jpg

Cupid Arrows

8124D604-84E2-42B7-9F80-761CC2C9386A.JPG
33961E25-D6C6-4A3F-9EBD-5E3CB0ADA260.JPG
1C71E6EC-2FBA-499C-A8DA-A51D961D5EA5.jpg
6D7A66C0-97BE-47FD-8E9A-0DACA7814A41.jpg
A2CADC8D-3845-4BCE-A827-E42E612E14C4.JPG
F443204A-EACF-4923-ABF7-D486193E475A.jpg
65918F76-E32B-4187-95BD-8D83C10E2418.JPG
5678FAE7-B972-4444-9B01-2572489880A3.JPG
F6C2C9B7-9BF6-4F7C-998D-D3DB98798A2E.jpg
IMG_8669.JPG
Screen Shot 2019-05-04 at 11.16.24 PM.png
Screen+Shot+2019-05-04+at+11.16.12+PM.jpg

“Cupid Arrows” Valentine's Day Floral Exhibition Store @ Parallel Space
Year 2019 / Spring
Location Parallel Space, Tai Nam Street, Sham Shui Po, HK

三款顏色的火鶴花,在展覽內就是「心」的符號;
火鶴花蕊看上去就像是中了丘比特之箭的心,展覽特別設定在情人節期間,目的是希望為消費者
提供另類的選擇,希望在傳統的 “花語” 以外,可以用視覺上的聯想去將花賦與其全新的涵義 / 定義。